Menu
Абонаментно почистванецена: договаряне
Нашата фирма осигурява ежедневно почистване и поддържащи услуги на различни търговски обекти в удобни за вас часове.Предлагаме решения за Вашия обект според Вашите изисквания. Ние предлагаме ежедневно почистване:
поддръжката на цяла сграда така и едноседмично почистване.

Нашите грижи са:
  Качественото изпълнение на работата
  Уплътняването на работното време на персонала
  Обезпечаване с професионални подопочистващи автомати, уреди, и камериерски принадлежности
  Обезпечаване с пълната гама от почистващи препарати
  Всички социални и парични ангажименти: възнаграждения, социални, здравни и пенсионни осигуровки
  Инструктаж за употребата на всички препарати, оперативни материали и машини
  Конфиденциалност на информацията, до която имаме достъп по време на изпълнение на дейността си
  Старателно подбиране на персонал отговарящ напълно на Вашите изисквания

Абонаментно - Поддържащо почистване включва:
  Прахосмукиране или измитане на под
  Измиване на твърда настилка със специализирани препарати
  Почистване на стъкла и врати
  Забърсване на прах на цялостно обзавеждане
  Събиране и изхвърляне на отпадъци
  Дезинфекция, ароматизиране и зареждане с консумативи на санитарни възли

Абонаментно почистване

Нашата фирма осигурява ежедневно почистване и поддържащи услуги на различни търговски обекти в удобни за вас часове. Предлагаме решения за Вашия обект според Вашите изисквания.

цена: договаряне

Измиване на прозорци

Измиване и почистване на отваряеми, неотваряеми и трудно достъпни прозорци, дограми и витрини

0,70 лв.

Почистване на твърди настилки

Професионално почистване - измиване със машини с абразивни дискове и професионални препарати.

0,70лв./кв.м.

Контакти

Офис Бургас
ул. "Ангел Димитров"91
тел: 0884/217-203
email: office@krago.net